TERMS & SHIPPING
_

ENGLISH version in the bottom of the page

 

HANDELSBETINGELSER

Nedenstående handelsbetingelser gælder alle aftaler, som kunden (herefter kaldet ”du”) indgår med SISSEL EDELBO ApS. Ved at placere en ordre hos os, accepterer du vores vilkår og betingelser. Sørg for at du har læst og forstået de vilkår og betingelser, inden du afgiver din ordre. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden uden forudgående varsel til dig. Den version af vilkår og betingelser, der gælder for din ordre, vil være dem, der er at finde på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor du afgiver din bestilling.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder på køb af varer på www.sissel-edelbo.com og til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 

Bestilling og betaling

Du kan ændre indhold i indkøbskurven frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”GODKEND ORDRE OG BETAL”. Herefter går din ordre videre til www.sissel-edelbo.com

Alle priserne er dagspriser og er inklusiv moms.

 

Sikker betaling

Det er sikkert at handle med kreditkort www.sissel-edelbo.com. Kreditkortoplysningerne overføres i krypteret form med SSL (Secure Sockets Layer). Krypteringsteknikken har en høj sikkerhedsstandard. Det betyder, at informationen sendes via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.

Du kan handle med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Eurocard, Maestro, MasterCard og MasterCard Debit. 

Vi trækker først pengene, når varerne er afsendt. Eventuelle kortgebyrer, der er forbundet med dit køb, afholder vi.

 

Fragt

Vi sender alle ordre med GLS og giver fri fragt på ordre til GLS Pakkeshops i Danmark, glæder dog ikke Grønland og Færørene. 

OBS: Noter gerne ved check out, hvilken pakkeshop, du ønsker levering til. 

På hverdage bestræber vi os på at kunne sende din bestilling indenfor 24 timer efter du har afgivet din bestilling. bESTILLER DU INDEN KL. 11.00, SENDER VI PAKKEN SAMME DAG.Leveringen til privat- og erhvervsadresser i Danmark sker indenfor 1-4 dage. 

Ved ombytning af et køb betaler du fragtomkostningerne. Ved returnering eller fortrydelse af dit køb se vores betingelser herom. 

  

Returnering / Fortrydelsesret

Når du handler hos www.sissel-edelbo.com har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnerer varen til os. 

 

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:

SISSEL EDELBO
Nørregade 29 st. tv
9000 Aalborg
Denmark

 

Ved tilbagelevering skal du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter du har modtaget dem. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen, faktura eller anden dokumentation for dit køb. 

 

Tilbagebetaling

Når vi modtager varen, gennemgår vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet, minus fragt. Såfremt vores betingelser vedr. Fortrydelsesret er overholdt. Vi forbeholder os ret til at tilbageholde en betaling, indtil varen er modtaget. Når varen er modtaget tilbagefører vi inden for 7 dage. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du eks. betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi:

  • Du reelt har taget varen i brug
  • Den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
  • Du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt for at kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
  • Du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten

 

Reklamationer

Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du som forbruger har 24 måneders reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid”. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget. 

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til webshop@sissel-edelbo.com.

 

Varen skal sendes til:

SISSEL EDELBO
Nørregade 29 st. tv
9000 Aalborg
Denmark

 

Når du returnerer varen, bedes du samtidig, så detaljeret som muligt, oplyse hvad problemet er. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis fragtomkostninger ved returneringen, såfremt disse anses som rimelige. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger på DKK 50,- til returnering af varen, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til DKK 50,- for undersøgelse af varen.

 

Forbehold ved fejl

Vi tager forbehold for lagerfejl, trykfejl og prisfejl. I tilfælde af fejl forbeholder vi os retten til at annullere ordren, efter vi har gjort køber opmærksom på dette.

 

Farver

Vi kan ikke garantere, at de farver, som vises på webshoppen, præcist gengiver de farver, som produkterne faktisk har. Hvordan farverne gengives afhænger af indstillingerne på din computer.

 

Internationale ordrer (Dansk)

Vi bestræber os på at afsende din pakke indenfor 24 timer efter, du har afgivet din ordre.. Forsendelse sker via GLS, og den forventede leveringstid er 2-10 dage. Forsendelsesomkostninger for internationale ordrer er fra DKK 50 (est. EUR 7,-). Prisen er den samme uanset størrelse og vægt. Prisen for levering vil blive noteret, når du laver en ordre.

Vi leverer til hele verden

 

Terms & shipping

_

TERMS

The following terms and conditions apply to all agreements that the customer (referred to as "you") enters with SISSEL EDELBO ApS. By placing an order, you accept our terms and conditions. Please make sure you have read and understand the terms and conditions before you place an order. We reserve the right to change these terms from time to time without prior notice. The version of terms and conditions that apply to your order are those found on the website at the time you place your order.

THESE SALES AND DELIVERY CONDITIONS APPLY TO THE BUY OF GOODS ON WWW.SISSEL-EDELBO.COM AND FOR DELIVERY IN DENMARK, NOT GREENLAND AND THE FAROE ISLAND, UNLESS OTHERWISE IS EXPRESSLY AGREED.

 

Ordering and payment

You can change the content of the shopping cart until you confirm your purchase by pressing the "BUY AND PAY" button. Hereafter, your order will be processed by www.sissel-edelbo.com.

ALL PRICES ARE INDICATIVE AND DO INCLUDE VAT.

 

Secure payment

It is safe to shop with credit card at www.sissel-edelbo.com. Your credit card information is transmitted in encrypted form with Secure Sockets Layer (SSL). Encryption technology has a high safety standard. This means that the information is sent via a secure connection and your card information cannot be read by outsiders.

YOU CAN PAY WITH DANKORT, VISA/DANKORT, VISA, VISA ELECTRON, EUROCARD, MAESTRO, MASTERCARD AND MASTERCARD DEBIT.

We deduct the money when the goods have been shipped. We defray any card fees associated with your purchase.

 

Shipping

We ship all orders with GLS and offer free shipping on orders with GLS parcelshops in Denmark – not Greenland and the Faroe Islands.

OBS. At check out, please note which GLS parcelshop you want your goods delivered to. 

ON WEEKDAYS WE STRIVE TO SHIP YOUR PURCHASE WITHIN 24 HOURS. IF YOU PLACE YOUR ORDERBEFORE 11 AM IT WILL BE SHIPPED THE SAME DAY. PURSCHASES SENT TO PRIVATE AND WORK ADDRESSES IN DENMARK ARE DELIVERED WITHIN 1-4 DAYS.

When replacing a purchase, you cover the shipping costs. When returning or withdrawing your purchase, see our terms and conditions.

 

Sustainable fashion – all the way

At Sissel Edelbo we care for Mother Earth and we wish to protect and care for the environment. Therefore, we always choose the most sustainable option. When you buy one of our unique styles in our webshop, we send your purchase in an eco-friendly mailing bag made of recycled plastic. The recycling has been done under strict control and the plastic does not contain heavy metals or harmful substances. The mailing bags are produced in Denmark and are Resy-certificated, which is your guarantee that all materials used are sustainable and does not cause environmental damage.

Simple, safe and sustainable!

 

Return / Right of withdrawal 

When you shop at www.sissel-edelbo.com, you have 14 days of cancellation. Please inform via E-mail that you wish to return the item to us.

IF YOU REGRET your purchase SEND THE GOODS TO:

SISSEL EDELBO
Nørregade 29 st. TV
9000 Aalborg
Denmark

PLEASE MAKE SURE THE GOODS ARE RESPONSIBLE PACKED. YOU HAVE THE RESPONSIBILITY OF THE PRODUCTS UNTIL WE RECEIVE IT. THEREFORE, PLEASE KEEP THE DELIVERY RECIEPT AND TRACK AND TRACE NUMBER.

We expect you to ship the goods as soon as possible after you have notified the return – latest within 14 days after you have received the goods.

Note! We do not receive packages sent per. COD.

Please enclose a copy of the order confirmation, invoice or other documentation for your purchase.

 

Refund 

When we receive the goods, we will review it and you will be refunded the amount you have paid at the time of purchase, minus shipping. We reserve the right to withhold a payment until the item is received. When the item is received, we will return the money within 7 days. The amount will always be transferred to the same payment method you used at the purchase. For example, if you have paid by card, the purchase amount will be returned to the payment card you used to purchase.


NOTE: 
YOU CAN LOSE YOUR MONEY, WHOLLY OR PARTIALLY, IF THE VALUE OF THE PRODUCT IS REDUCED, BECAUSE:

-       You have used the item
-       It has been damaged while you were responsible for it
-       You have handled the item differently than it was necessary to                     determine the nature, characteristics and the way in which they work
-       You have not followed the restrictions in the right of refund

 

Claim

As a consumer, you have 24 months right to claim which means that you can either get the defective item repaired, exchanged, get the money back or a reduction in the price, depending on the specific situation.

IT IS REQUIRED THAT THE CLAIM IS AUTHORIZED AND THAT THE DAMAGE IS NOT OCURRED BY INCORRECT USE.

You must contact us within "reasonable time". You must make a claim within "reasonable time" after you have discovered the defect of the item. We recommend that you make a claim as quickly as possible and within 2 months after the error was detected.

 

YOU CAN CONTACT US BY MAIL ON WEBSHOP@SISSEL-EDELBO.COM.

SEND THE ITEM TO: 

SISSEL EDELBO
Nørregade 29 st. TV
9000 Aalborg
Denmark  

 

WHEN RETURNING THE ITEM, PLEASE BE AS DETAILED AS POSSIBLE WHEN INFORMING ABOUT THE DEFECT OF THE ITEM.

If the claim is justified, we will refund shipping costs if these are considered reasonable. If not, you will have to pay all costs of transportation, including our shipping costs of DKK 50, - for return of the item, and we may charge you up to DKK 50, - for examination of the item.


Reservation for error

We take reservations for inventory errors, printing errors and price errors. In case of an error, we reserve the right to cancel the order after we have informed the buyer about this.  

 

Colors

We cannot guarantee that the colors shown in the webshop accurately shows the actual colors of the product. How the colors are represented depends on the settings on your computer.

 

International Orders

Like domestic orders we strive to ship your parcel within 24 hours after you have placed your order. We ship via GLS and the expected delivery time is 2-10 days. Shipping costs for international orders are from DKK 50,- (est. EUR 7,-). The price is the same regardless of size and weight. The shipping cost will be noted when placing an order.