SISSEL EDELBO - VALKYRIA SHORT KIMONO
sold out

VALKYRIA SHORT KIMONO

999.00
SISSEL EDELBO - VALKYRIA SHORT KIMONO

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 5

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 1

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 1

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 4

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 4

999.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO
sold out

LOTUS SHORT KIMONO

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 2

LOTUS SHORT KIMONO NO. 2

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 10

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 20

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 6

LOTUS SHORT KIMONO NO. 6

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 30

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 27

LOTUS SHORT KIMONO NO. 27

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 25

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 24

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 12

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 19

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 14

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 16

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 12

LOTUS SHORT KIMONO NO. 12

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 4

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 21

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 8

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 18

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 22

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 3

LOTUS SHORT KIMONO NO. 3

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 9

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 24

LOTUS SHORT KIMONO NO. 24

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 1

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 19

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 11

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 23

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 52

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 16

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 7

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 14

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 10

899.00
BANANA MIX KIMONO SISSEL EDELBO - BANANA MIX KIMONO
sold out

BANANA MIX KIMONO

899.00
SISSEL EDELBO - BANANA KIMONO

BANANA KIMONO NO. 15

899.00
Sissel_Edelbo_29664.jpg

BANANA KIMONO NO. 5

899.00
Sissel_Edelbo_23884.jpg

BANANA MIX KIMON0 NO. 12

899.00
BANANA MIX KIMON0 NO. 7

BANANA MIX KIMON0 NO. 7

899.00
BANANA MIX KIMON0 NO. 6

BANANA MIX KIMON0 NO. 6

899.00
BANANA KIMONO NO. 18

BANANA KIMONO NO. 18

899.00
BANANA MIX KIMON0 NO. 2

BANANA MIX KIMON0 NO. 2

899.00
Sissel_Edelbo_23853.jpg

BANANA MIX KIMON0 NO. 1

899.00
BANANA KIMONO NO. 9

BANANA KIMONO NO. 9

899.00
BANANA KIMONO NO. 8

BANANA KIMONO NO. 8

899.00
BANANA KIMONO NO. 14

BANANA KIMONO NO. 14

899.00
Sissel_Edelbo_23881.jpg

BANANA KIMONO NO. 17

899.00
SISSEL_EDELBO_01510.jpg

BANANA KIMONO NO. 19

899.00
Sissel_Edelbo_17678.jpg

BANANA MIX KIMON0 NO. 3

899.00
SISSEL_EDELBO_15458.jpg

BANANA KIMONO NO. 2

899.00
Sissel_Edelbo_04120.jpg

BANANA KIMONO NO. 1

899.00