Socialt ansvar

Det er vigtigt for os at sikre, at alle medarbejdere behandles fair, med respekt og arbejder under gode vilkår

Vores holistiske tilgang til aspektet bæredygtighed afspejler sig i særdeleshed ved vores arbejde med social bæredygtighed, og vi anser for at være et af vores vigtigste ansvarsområder. Social ansvarlighed handler for os om at identificere og være bevidste om vores aftryk på både miljø og de stakeholders, der er en del af vores værdikæde. Vi arbejder med en kombination af mellemstore erfarne virksomheder og flere mindre, familieejede virksomheder. 

Alle led i SISSEL EDELBOs værdikæde afhænger af menneskelige ressourcer. Derfor er det vigtigt for os at sikre, at alle medarbejdere behandles fair og med respekt - altså at alle har det godt og arbejder under gode vilkår. For os er bæredygtig mode ikke blot et spørgsmål om miljøvenlig produktion, materialevalg og cirkulære forretningsmodeller – vi har tillagt os et helhedssyn, og ser på hele vores værdikæde som én bæredygtige opgave.

Are you in the right place?

Please select your shop

Denmark