MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 2

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 2

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 4

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 4

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 5
sold out

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 5

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 6

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 6

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 7

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 7

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 8

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 8

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 11

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 11

899.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 1

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 1

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 2

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 2

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 3

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 3

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 4

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 4

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 5

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 5

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 6

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 6

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 7

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 7

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 8

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 8

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 9

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 9

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 10 / 2. QUALITY
sale

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 10 / 2. QUALITY

499.00 949.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 29

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 29

849.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 24

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 24

949.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 33

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 33

899.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 54

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 54

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 55

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 55

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 47

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 47

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 48
sold out

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 48

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 46

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 46

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 47

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 47

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 53
sold out

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 53

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 49

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 49

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 108

LOTUS SHORT KIMONO NO. 108

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 34

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 34

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 35

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 35

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 37

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 37

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 39

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 39

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 41

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 41

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 88

LOTUS SHORT KIMONO NO. 88

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 42

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 42

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 43

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 43

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 37

LOTUS SHORT KIMONO NO. 37

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 66

LOTUS SHORT KIMONO NO. 66

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 80

LOTUS SHORT KIMONO NO. 80

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 30

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 30

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 11

LOTUS SHORT KIMONO NO. 11

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 27

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 27

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 52

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 52

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 10

LOTUS SHORT KIMONO NO. 10

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 15
sold out

LOTUS SHORT KIMONO NO. 15

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 17

LOTUS SHORT KIMONO NO. 17

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 19

LOTUS SHORT KIMONO NO. 19

799.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 51

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 51

899.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 2

FREESIA FRILL KIMONO NO. 2

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 1

FREESIA FRILL KIMONO NO. 1

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 3

FREESIA FRILL KIMONO NO. 3

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 4

FREESIA FRILL KIMONO NO. 4

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 5

FREESIA FRILL KIMONO NO. 5

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 6

FREESIA FRILL KIMONO NO. 6

799.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 84

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 84

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 15

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 15

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 12

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 12

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 109

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 109

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 20

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 20

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 13

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 13

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 24

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 24

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 52

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 52

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 88

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 88

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 10

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 10

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 15

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 15

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 20

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 20

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 10

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 10

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 18

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 18

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 31

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 31

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 17

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 17

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 32

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 32

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 9

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 9

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 18

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 18

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 3
sold out

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 3

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 19

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 19

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 25

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 25

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 17

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 17

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 26

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 26

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 27

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 27

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 31

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 31

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 28

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 28

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 29

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 29

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 83

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 83

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 16

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 16

899.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 24

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 24

949.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 30

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 30

899.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 28

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 28

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 31

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 31

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 30

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 30

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 17

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 17

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 26

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 26

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 15

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 15

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 23

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 23

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 34

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 34

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 28

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 28

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 27

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 27

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 30

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 30

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 26

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 26

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 30

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 30

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 35

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 35

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 27

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 27

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 39

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 39

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 36

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 36

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 40

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 40

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 41

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 41

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 12

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 12

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 42

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 42

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 38

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 38

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 43

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 43

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 44

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 44

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 46

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 46

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 47

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 47

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 48

MORNING GLORY LONG POCKET MIX KIMONO NO. 48

949.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 68

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 68

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 46

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 46

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 14

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 14

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 21

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 21

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 5

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 5

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 8

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 8

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 20

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 20

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 22

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 22

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 16

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 16

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 56

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 56

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 23

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 23

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 24

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 24

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 26

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 26

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 7

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 7

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 27

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 27

849.00