FREESIA FRILL KIMONO NO. 4

FREESIA FRILL KIMONO NO. 4

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 2

FREESIA FRILL KIMONO NO. 2

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 1

FREESIA FRILL KIMONO NO. 1

799.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 6

FREESIA FRILL KIMONO NO. 6

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 109

LOTUS SHORT KIMONO NO. 109

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 10

LOTUS SHORT KIMONO NO. 10

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 80

LOTUS SHORT KIMONO NO. 80

799.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 37

LOTUS SHORT KIMONO NO. 37

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 42

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 42

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 34

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 34

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 43

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 43

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 54

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 54

799.00
LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 46

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 46

799.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 9

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 9

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 84

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 84

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 83

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 83

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 88

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 88

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 52

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 52

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 10

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 10

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 15

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 15

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 109

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 109

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 34

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 34

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 20

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 20

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 15

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 15

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 16

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 16

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 10

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 10

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 25

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 25

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 33

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 33

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 19

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 19

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 17

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 17

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 32

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 32

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 27

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 27

899.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 2

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 2

899.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 26

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 26

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 27

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 27

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 31

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 31

949.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 28

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 28

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 34

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 34

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 4

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 4

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 2

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 2

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 49

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 49

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 38

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 38

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 26

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 26

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 39

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 39

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 41

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 41

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 8

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 8

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 43

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 43

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 44

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 44

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 23

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 23

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 27

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 27

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 35

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 35

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 42

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 42

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 46

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 46

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 28

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 28

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 9

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 9

949.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 15

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 15

949.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 16

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 16

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 22

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 22

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 8

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 8

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 56

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 56

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 5

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 5

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 46

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 46

849.00
TULIP HI-LOW KIMONO NO. 20

TULIP HI-LOW KIMONO NO. 20

849.00
FREESIA FRILL KIMONO NO. 3

FREESIA FRILL KIMONO NO. 3

799.00