SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO
sold out

LOTUS SHORT KIMONO

899.00
Sissel_Edelbo02415.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 7

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 14

LOTUS SHORT KIMONO NO. 14

899.00
Sissel_Edelbo02420.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 10

899.00
sissel-edelbo_41985.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 1

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 9

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 16

LOTUS SHORT KIMONO NO. 16

899.00
Sissel_Edelbo02425.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 17

899.00
SisselEdelbo01298.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 11

899.00
sissel-edelbo_41991.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 5

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 20

LOTUS SHORT KIMONO NO. 20

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 18

LOTUS SHORT KIMONO NO. 18

899.00
Sissel_Edelbo02411.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 2

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 19

LOTUS SHORT KIMONO NO. 19

899.00
SisselEdelbo01324.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 15

899.00
Sissel_Edelbo03344.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 16

899.00
sissel_edelbo_00171.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 3

899.00
sissel_edelbo_00193.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 10

899.00
Sissel_Edelbo03340.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 13

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 5

LOTUS SHORT KIMONO NO. 5

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 21

LOTUS SHORT KIMONO NO. 21

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 6

LOTUS SHORT KIMONO NO. 6

899.00
sissel_edelbo_00198.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 8

899.00
Sissel_Edelbo02444.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 23

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 3

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 1

LOTUS SHORT KIMONO NO. 1

899.00
SisselEdelbo01302.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 7

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 4

LOTUS SHORT KIMONO NO. 4

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

899.00
Sissel_Edelbo02499.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 22

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 2

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 9

899.00
MAGNOLIA LONG KIMONO
sold out

MAGNOLIA LONG KIMONO

999.00
sissel-edelbo09130.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 19

999.00
sissel-edelbo09149.jpg
sold out

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 25

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 3

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 3

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 5

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 5

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 24

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 15

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 11

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 11

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 18

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 18

999.00
sissel_edelbo_00245.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 20

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 3

999.00
sissel_edelbo_00256.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 27

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 23

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 23

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 10

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 10

999.00
sissel-edelbo09142.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 22

999.00
sissel_edelbo_00252.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 26

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG MIX KIMONO

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 8

999.00
SISSELEDELBO_02234.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 1

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 14

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 14

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 21

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 21

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 13

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 13

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG MIX KIMONO

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 1

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 9

999.00
SisselEdelbo01379.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 6

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 7

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 7

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 21

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 21

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 2

999.00
sissel-edelbo_41979.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 4

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 4

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 4

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 11

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 11

999.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO
sold out

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 19

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 19

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 13

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 13

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 23

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 23

1,099.00
Sissel_Edelbo_01342.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 8

1,099.00
SisselEdelbo00893.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 6

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 7

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 7

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 8

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 2

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 2

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 4

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 4

1,099.00
sissel-edelbo_42310.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 3

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 9

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 9

1,099.00
sissel-edelbo_42318.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 10

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 10
sold out

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 10

1,099.00
SISSELEDELBO_02224.jpg

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 2

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 17

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 17

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 13

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 13

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 5

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 5

1,099.00
Sissel_Edelbo02646.jpg
sold out

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 12

1,099.00
Sissel_Edelbo02652.jpg

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 17

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 29

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 29

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 7

1,099.00
Sissel_Edelbo02641.jpg

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 11

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 1

1,099.00
SisselEdelbo39956.jpg

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 1

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 11

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 11

1,099.00
SASHA KIMONO  sisseledelbo40621.jpg
sold out

SASHA KIMONO

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 6

SASHA KIMONO NO. 6

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 8

SASHA KIMONO NO. 8

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 5

SASHA KIMONO NO. 5

1,099.00
sissel-edelbo08959.jpg

SASHA KIMONO NO. 3

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 5

SASHA KIMONO NO. 5

1,099.00
SISSEL EDELBO - TROPICANA LONG MIX KIMONO
sold out

TROPICANA LONG MIX KIMONO

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 6

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 6

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 2

TROPICANA LONG KIMONO NO. 2

1,099.00
sissel_edelbo_00608.jpg

TROPICANA LONG KIMONO NO. 1

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 3

TROPICANA LONG KIMONO NO. 3

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 13

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 13

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 7
sale

TROPICANA LONG KIMONO NO. 7

749.00 1,099.00
SISSEL EDELBO - TROPICANA LONG KIMONO

TROPICANA LONG KIMONO NO. 18

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 7

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 7

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 14

TROPICANA LONG KIMONO NO. 14

1,099.00
SISSEL EDELBO - TROPICANA LONG KIMONO

TROPICANA LONG KIMONO NO. 9

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 3

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 3

1,099.00
SisselEdelbo_06836.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 1

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 6

TROPICANA LONG KIMONO NO. 6

1,099.00
SisselEdelbo39885.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 10

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 10

TROPICANA LONG KIMONO NO. 10

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 4

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 4

1,099.00
sissel-edelbo09092.jpg

TROPICANA LONG KIMONO NO. 12

1,099.00
SisselEdelbo38882.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 2

1,099.00
sissel_edelbo_00589.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 5

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 9

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 9

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 11

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 11

1,099.00