SASHA KIMONO  sisseledelbo40621.jpg
sold out

SASHA KIMONO

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 9

SASHA KIMONO NO. 9

1,099.00
SISSEL EDELBO - SASHA KIMONO

SASHA KIMONO NO. 3

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 1

SASHA KIMONO NO. 1

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 8

SASHA KIMONO NO. 8

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 2

SASHA KIMONO NO. 2

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 4

SASHA KIMONO NO. 4

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 10

SASHA KIMONO NO. 10

1,099.00
SASHA KIMONO NO. 5

SASHA KIMONO NO. 5

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO
sold out

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 16

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 16

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 23

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 23

1,099.00
SisselEdelbo00980.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 9

1,099.00
Sissel_Edelbo_01342.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 8

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 16

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 16

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 4

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 4

1,099.00
SISSEL_EDELBO40207.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 1

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 7

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 7

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 15

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 10

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 10

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 8

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 13

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 13

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 5

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 5

1,099.00
SISSEL_EDELBO40226.jpg

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 14

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 6

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 6

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 2

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 2

1,099.00
SISSELEDELBO_02224.jpg

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 2

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 3

1,099.00
MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 4

MORNING GLORY LONG MIX POCKET KIMONO NO. 4

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 29

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 29

1,099.00
SISSEL EDELBO - MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 7

1,099.00
MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 11

MORNING GLORY LONG POCKET KIMONO NO. 11

1,099.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO SISSEL EDELBO - SUGARBERRY DRIP KIMONO
sold out

SUGARBERRY DRIP KIMONO

1,199.00
SisselEdelbo01000.jpg

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 5

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 10

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 10

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 2

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 2

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 6

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 6

1,199.00
sisseledelbo40577.jpg

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 3

1,199.00
SisselEdelbo00993.jpg

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 7

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 12

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 12

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 4 SISSEL EDELBO - SUGARBERRY DRIP KIMONO

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 4

1,199.00
SISSELEDELBO_02077.jpg

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 1

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 9

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 9

1,199.00
SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 17

SUGARBERRY DRIP KIMONO NO. 17

1,199.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO
sold out

LOTUS SHORT KIMONO

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 14

LOTUS SHORT KIMONO NO. 14

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 3

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 3

LOTUS SHORT KIMONO NO. 3

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 25

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 4

LOTUS SHORT KIMONO NO. 4

899.00
sissel-edelbo_41991.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 5

899.00
SisselEdelbo01298.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 11

899.00
SisselEdelbo01302.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 7

899.00
SISSEL_EDELBO21.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 4

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 1

LOTUS SHORT KIMONO NO. 1

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 2

899.00
SisselEdelbo39411.jpg

LOTUS SHORT KIMONO NO. 6

899.00
sissel-edelbo_41985.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 1

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT KIMONO

LOTUS SHORT KIMONO NO. 9

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

LOTUS SHORT KIMONO NO. 13

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 18

LOTUS SHORT KIMONO NO. 18

899.00
LOTUS SHORT KIMONO NO. 12

LOTUS SHORT KIMONO NO. 12

899.00
SisselEdelbo01324.jpg

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 15

899.00
SISSEL EDELBO - LOTUS SHORT MIX KIMONO

LOTUS SHORT MIX KIMONO NO. 9

899.00
SISSEL EDELBO - TROPICANA LONG MIX KIMONO
sold out

TROPICANA LONG MIX KIMONO

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 5

TROPICANA LONG KIMONO NO. 5

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 14

TROPICANA LONG KIMONO NO. 14

1,099.00
SISSEL EDELBO - TROPICANA LONG KIMONO

TROPICANA LONG KIMONO NO. 6

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 8

TROPICANA LONG KIMONO NO. 8

1,099.00
SisselEdelbo39943.jpg

TROPICANA LONG KIMONO NO. 13

1,099.00
SisselEdelbo38498.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 5

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 11

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 11

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 13

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 13

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 3

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 3

1,099.00
SisselEdelbo_06836.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 1

1,099.00
TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 7

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 7

1,099.00
sissel_edelbo06858.jpg

TROPICANA LONG KIMONO NO. 9

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 7

TROPICANA LONG KIMONO NO. 7

1,099.00
SISSEL EDELBO - TROPICANA LONG KIMONO

TROPICANA LONG KIMONO NO. 18

1,099.00
sissel_edelbo06889.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 12

1,099.00
SisselEdelbo39885.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 10

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 10

TROPICANA LONG KIMONO NO. 10

1,099.00
SisselEdelbo38882.jpg

TROPICANA LONG MIX KIMONO NO. 2

1,099.00
TROPICANA LONG KIMONO NO. 6

TROPICANA LONG KIMONO NO. 6

1,099.00
MAGNOLIA LONG KIMONO
sold out

MAGNOLIA LONG KIMONO

999.00
SISSELEDELBO_02240.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 7

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 24

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 8

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 8

999.00
SisselEdelbo39971.jpg

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 16

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 21

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 21

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 13

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 13

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 9

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 9

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 15

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 15

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 13

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 13

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 3

999.00
SisselEdelbo00882.jpg

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 5

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 9

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 7

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 7

999.00
SisselEdelbo01379.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 6

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG MIX KIMONO

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 1

999.00
sissel-edelbo_41979.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 4

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 4

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 4

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 12

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 12

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 11

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 11

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG MIX KIMONO

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 8

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 2

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 12

999.00
SISSEL EDELBO - MAGNOLIA LONG KIMONO

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 15

999.00
SISSELEDELBO_02234.jpg

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 1

999.00
MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 14

MAGNOLIA LONG KIMONO NO. 14

999.00
MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 3

MAGNOLIA LONG MIX KIMONO NO. 3

999.00
BANANA MIX KIMONO SISSEL EDELBO - BANANA MIX KIMONO
sold out

BANANA MIX KIMONO

899.00
SisselEdelbo01193.jpg

BANANA MIX KIMONO NO. 5

899.00
SISSEL_EDELBO40360.jpg

BANANA MIX KIMONO NO. 15

899.00
BANANA KIMONO NO. 3

BANANA KIMONO NO. 3

899.00
BANANA MIX KIMONO NO. 4

BANANA MIX KIMONO NO. 4

899.00
BANANA MIX KIMONO NO. 10

BANANA MIX KIMONO NO. 10

899.00
BANANA KIMONO NO. 9

BANANA KIMONO NO. 9

899.00
BANANA MIX KIMONO NO. 8

BANANA MIX KIMONO NO. 8

899.00
SisselEdelbo_05261.jpg

BANANA KIMONO NO. 5

899.00
BANANA MIX KIMONO NO. 11

BANANA MIX KIMONO NO. 11

899.00
BANANA KIMONO NO. 2

BANANA KIMONO NO. 2

899.00
BANANA KIMONO NO. 15

BANANA KIMONO NO. 15

899.00
SISSEL_EDELBO40519.jpg

BANANA KIMONO NO. 19

899.00
sissel-edelbo08246.jpg

BANANA MIX KIMONO NO. 13

899.00
SisselEdelbo00858.jpg

BANANA KIMONO NO. 1

899.00
BANANA MIX KIMONO NO. 12

BANANA MIX KIMONO NO. 12

899.00
SisselEdelbo00863.jpg

BANANA KIMONO NO. 8

899.00
BANANA KIMONO NO. 13

BANANA KIMONO NO. 13

899.00
BANANA KIMONO NO. 16

BANANA KIMONO NO. 16

899.00
BANANA MIX KIMONO NO. 14

BANANA MIX KIMONO NO. 14

899.00
SISSEL EDELBO - CHEETAH LONG KIMONO SISSEL EDELBO - CHEETAH LONG KIMONO
sold out

CHEETAH LONG KIMONO

1,199.00
CHEETAH LONG KIMONO NO. 13

CHEETAH LONG KIMONO NO. 13

1,199.00
SISSELEDELBO_02198.jpg

CHEETAH LONG KIMONO NO. 11

1,199.00
CHEETAH LONG KIMONO NO. 14

CHEETAH LONG KIMONO NO. 14

1,199.00
SisselEdelbo39924.jpg

CHEETAH LONG KIMONO NO. 16

1,199.00
SISSELEDELBO_02047.jpg

CHEETAH LONG KIMONO NO. 1

1,199.00
SISSELEDELBO_02196.jpg

CHEETAH LONG KIMONO NO. 8

1,199.00
SISSELEDELBO_02192.jpg

CHEETAH LONG KIMONO NO. 7

1,199.00
SisselEdelbo39916.jpg

CHEETAH LONG KIMONO NO. 6

1,199.00
SISSEL EDELBO - CHEETAH LONG KIMONO

CHEETAH LONG KIMONO NO. 12

1,199.00
CHEETAH LONG KIMONO NO. 9

CHEETAH LONG KIMONO NO. 9

1,199.00
CHEETAH LONG KIMONO NO. 2

CHEETAH LONG KIMONO NO. 2

1,199.00
SISSEL EDELBO - VALKYRIA SHORT KIMONO
sold out

VALKYRIA SHORT KIMONO

999.00
SisselEdelbo01206.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 2

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 11

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 11

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 8

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 8

999.00
sissel_edelbo39571.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 4

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 12

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 12

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 7

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 7

999.00
sissel-edelbo_41955.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 15

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 17

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 17

999.00
sissel_edelbo39596.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 16

999.00
Sissel_Edelbo_01363.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 3

999.00
SisselEdelbo_02104.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 10

999.00
sissel-edelbo_41962.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 9

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 6

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 6

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 5

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 5

999.00
VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 13

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 13

999.00
SisselEdelbo39434.jpg

VALKYRIA SHORT KIMONO NO. 1

999.00